Prijava za fotografisanje

Oduševljeni smo što si se odlučila/o da budeš deo ovog inspirativnog putovanja ka ljubavi prema sebi.

 • Ovo je nekomercijalna fotografija
 • Prethodno iskustvo nije potrebno
 • Tokom fotografisanja, na raspolaganju će ti biti pomoć i saveti za poziranje
 • Fotografije na kojima se vidi tvoje lice neće biti objavljene na našoj internet stranici
 • Fotografisanje je besplatno

  Ime*

  Email*

  Telefon ili Instagram profil

  Koji je tvoj nivo komfora? (Označi sve što ti odgovara)

  Da li bi želela/o da se fotografišeš sam/a ili sa drugom osobom? (Označi sve što ti odgovara)

  Fotografija