Uslovi korišćenja

Korišćenjem ili posetom foxick.com ili bilo kom sadržaju, funkcionalnosti i uslugama koje se nude na bilo kojoj od veb stranica, bilo kao gost ili registrovani korisnik, ili klikom na opciju za prihvatanje ili saglasnost sa Uslovima korišćenja kada vam se ta opcija stavi na raspolaganje, izražavate svoj pristanak na ove Uslove korišćenja i našu Politiku privatnosti, koja se nalazi na https://foxick.com/sr/politika-privatnosti/ i ovde je uključena referencom.

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve korisnike bilo koje od veb stranica, veb stranica, interaktivnih funkcija, ugradivih plejera, opcija za otpremanje i drugih aplikacija, vidžeta, blogova, društvenih mreža, „tabova“ društvenih mreža ili drugih online ili bežičnih ponuda koje postave link ka ovim Uslovima korišćenja, bez obzira na to da li se pristupa putem računara, mobilnog uređaja ili neke druge tehnologije, načina ili sredstva.

Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Uslova korišćenja ili naše Politike privatnosti, molimo vas da ne pristupate niti koristite bilo koju od veb stranica.

Sposobnost da se prihvate Uslovi korišćenja

Potvrđujete da imate najmanje 18 godina ili da imate punoletstvo koje važi u mestu sa koga pristupate Veb stranici i da ste u potpunosti sposobni i kompetentni da prihvatite uslove, obaveze, potvrde, predstavljanja i garancije navedene u ovim Uslovima korišćenja, te da ćete se pridržavati i poštovati ove Uslove korišćenja. Ako imate manje od 18 godina ili manje određeno punoletstvo, molimo vas da ne koristite nijednu od Veb stranica. Takođe tvrdite da pravna jurisdikcija sa koje pristupate Veb stranici ne zabranjuje primanje ili pregledanje seksualno eksplicitnog sadržaja.

Izmene Uslova korišćenja 

Zadržavamo pravo da izmenimo ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, i vaša odgovornost je da redovno proveravate ove Uslove korišćenja kako biste pratili eventualne promene. Vaša upotreba Veb stranice nakon bilo kakvih izmena ovih Uslova korišćenja označavaće vašu saglasnost i prihvatanje njegovih revidiranih uslova.